Värdegrund

  1. Vi verkar för en dopingfri idrott

    Som medlem i UT Kolmården tar du ett aktivt ställningstagande mot all form av doping.

  2. Medlemmarna gör föreningen
    De medlemmar som vill hitta på aktiviteter ska få göra det. Samtidigt finns det inget tvång på att engagera sig. Tillsammans driver vi klubben framåt.

  3. Kamratlig anda
    Vi hjälper varandra och vi lämnar ingen när vi är ute på långpass.

  4. Vi är öppna för alla
    Man behöver inte vara elit eller tävla på långa distanser för att vara medlem i UT Kolmården. Vi värnar också om jämställdhet och etnisk mångfald.

mindre


Här hittar du våra stadgar.